Loading Events

← Back to Events

Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

020 638 200||https://www.facebook.com/pg/lazaretihub
Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika osmišljen je kroz jedanaest komponenti. Projektom će se obnoviti tri lađe spomeničkog kompleksa Lazareti te će se nabaviti oprema potrebna za izvođenje kulturno-turističkih programa zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Educirati će se projektni tim o upravljanju kulturnim dobrima što će osigurati kvalitetno upravljanje i financijsku i sadržajnu održivost. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a partnerstvo čine javne institucije, privatni i civilni sektor.
Kroz projekt će se brinuti o okolišu kroz uvođenje obnovljivih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalaciju 3 pametne klupe i zamjenu rasvjetnih tijela u LED rasvjetu. Projekt je prilagođen potrebama osoba s invaliditetom, tako će se turistički vodiči educirati o vođenju osoba s invaliditetom te će se izraditi maketa Lazareta prilagođena slijepim i slabovidnim osobama, za potpuni doživljaj kulturne baštine.
Opći cilj projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Grada Dubrovnika.
Specifični cilj ili svrha projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika: Grad Dubrovnik zahvaljujući obnovi i opremanju kulturno spomeničkog kompleksa Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te uvezivanjem s ostalim kulturnim dobrima postaje prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija tijekom cijele godine te će se time stvoriti temelji za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.
Obnovom i opremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvoriti će se svi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novo razvijenih i unaprijeđenih kulturno-turističkih sadržaja
Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaj i proizvodi za posjetitelje unutar Integriranog razvojnog programa
Uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz turističku valorizaciju kulturne baštineDubrovnik kao turistička destinacija biti će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini
  • There were no results found.