Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Webinar – Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu

22.April @ 10:00 - 13:00

https://tinyurl.com/sluzbeniput
Troškovi službenog puta nastaju gotovo kod svih poduzetnika. Pri obračunu putnog naloga potrebno je uzeti u obzir posebnosti koje se u nadzoru Porezne uprave mogu pokazati jako bitnima. Jednako tako, poduzetnici koji rade na terenu isplaćuju svojim radnicima dnevnice za rad na terenu. Isplata dnevnice za rad na terenu također može u nekim slučajevima biti dvojbena. Stoga ćemo na ovom webinaru skrenuti pozornost na detalje o kojima isplatitelji pri isplati i obračunu trebaju posebno voditi računa kako ne bi došli u sukob s razmišljanjem Porezne uprave.
Ovaj je webinar namijenjen svim članovima društva, tajnicama, voditeljima ureda, knjigovođama, računovođama i ostalim djelatnicima koji vode računa o obračunu i kontroli putnih naloga.
Program webinara
Aktualnosti u obračunu troškova na službenom putu
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja
Pravo radnika na naknadu troškova koji nastaju na službenom putu nije jednako kao i mogućnost isplate bez obveze oporezivanja
Obračun troškova koji nastaju na službenom putu
Utvrđivanje dnevnica za službeni put u tuzemstvo i u inozemstvo
Isplata dnevnice u slučaju osiguranja prehrane
Isplata dnevnice radniku u slučaju reprezentacije
Vjerodostojna isprava za naknadu troškova koji nastaju na službenom putu – putni nalog, sadržaj putnog naloga, rok za njegovo izdavanje i rok za njegovo ispunjavanje
Isplata troškova službenog puta članovima društva
Pravo na dnevnicu i prekovremeni rad
Trajanje službenog puta te razlika službenog puta i terenskog rada
Obračun uporabe privatnog automobila za potrebe službenog puta, obračun loco-vožnje
Aktualnosti vezane za obračun dnevnica za rad na terenu i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja
Evidencija naknade za odvojeni život
Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
Za koje se države treba obračunati doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a za koje ne
Vjerodostojna isprava za obračun dnevnice za rad na terenu
Svote neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
Koja se naknada troškova putovanja može nadoknaditi osobama na obrazovanju
Kada se može priznati dnevni odmor
Troškovi službenog puta koji se isplaćuje osobama koje nisu zaposlene

Details

Date:
22.April
Time:
10:00 - 13:00
Event Category:
Event Tags:

Venue

Internet
Croatia

Organiser

RRiF – Računovodstvo, revizija i financije
Phone:
01 4699 700
Email:
rrif@rrif.hr
Website:
http://www.rrif.hr/